4 sidor
vid utskrift

'Bibblan svarar' och länkar till betaltjänsten NE
ingår i studier om Referensstatus

Studie av tjänsten 'Bibblan svarar'

Folkbiblioteken erbjuder sedan 2011 en fri tjänst Kungliga Biblioteket (KB) bidrog 2017 med cirka 1.3 MSEK till driften. som heter 'Bibblan svarar'. Cirka 150 bibliotekarier på ett 60-tal bibliotek svarar på frågor - mest från skolelever. Idag finns cirka 13.000 sökbara frågor och svar.

'Bibblan svarar' var temat för en konferens i april 2017 på Malmö stadsbibliotek. Anna Lundén, enhetschef på KB för Nationell bibliotekssamverkan var en av talarna. I Anna Lundéns inlägg beskrivs, drygt 7 minuter in i videon, 'Bibblan svarar' som en tjänst som erbjuder "en likvärdig digital referenstjänst till alla i Sverige".

Bör 'Bibblan svarar' länka till betaltjänster?

Varför länkar 'Bibblan svarar' till betaltjänsten NE som (endast) 91 (31%) av alla folkbibliotek har tillgång till varav cirka 70% enbart biblioteket. Flera hundra tusen skolelever har inte tillgång till NE. Borde man inte som princip enbart länka till fria tjänster som är nåbara för alla överallt? Det vore likvärdigt - och i linje med Anna Lundéns syn på likvärdighet. Se citatet ovan.

Hur ofta har 'Bibblan svarar' länkar till NE? Frågan besvaras i tabellen efter analys av alla svar - cirka 1.900 - från februari till och med september 2018. Ansvariga för 'Bibblan svarar' och KB informerades i februari om denna studie. Bibliotekarierna informeras efterhand.

Sammanfattning  -  allt fler följer Kungliga Bibliotekets riktlinjer

Närmare 70% av bibliotekarierna har endast länkat till NE en gång. Två bibliotekarier (i Malmö) med flera NE-länkar står för cirka 70% av svaren i den kategorin. Flertalet bibliotekarier som tagit del av denna studie upphör att länka till NE. Se också stycket Diskussionreferens

Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept
'Svar' med NE-länkar 11 12 9 2 1 2 10 11
I procent av alla svar 2.9% 6.3% 2.5% 0.2% 0,2% 6,3%; 5.6% 2.0%
Bibliotekarier med NE-länkar 7 6 5 2 1 2 4 7

Detaljerad redovisning av sammanfattningen ovan

ne-statistik

Kolumn (K 1) är bibliotekarier som endast länkat till NE en gång och i vilken månad. Kolumn (K 2) är antalet svar från en person med flera NE-länkar. Sista raden är antalet bibliotekarier med NE-länkar per månad.

Orange färg anger i vilken/vilka månader länkningar skett. Gul färg anger antal månader sedan hen senast länkat till NE. Studien är avslutad, men vissa uppdateringar skerreferens

Alla kommentarer är välkomna.Inga kommentarer publiceras utan tillstånd.

TabellenInkluderar inte länkar till korta fria NE-artiklar som oftast ger mycket ringa information.

I juli 2018 tillkom en kolumn för mina eventuella kommentarer till 'svaret'.
nedan innehåller svar,  (klickbara),  som länkar till NE.

Datum Fråga  
Mouse overStudien är avslutad per 30 september 2018Min kommentar
September ------------------------------------ 11 (≈ 2.0%) svar med NE
09.28 Glastillverkning  
09.27 Vad finns det för olika sorters glas  
09.26 Vad menas med omnipotent  
09.25 Vilket språk har flest lånade ord  
09.24 När uppfanns den första nålen  
09.24 Varför flyger fåglarna söderut  
09.17 Koppar och människan     om svaretSvaret är omfattande och innehåller länkar till många källor inklusive Wikipedia. Om länken till NE står "(Dock är det inte säkert att du kan läsa den långa artikeln, det behövs inlogg för det, med lite tur har kanske ditt närmsta bibliotek det)"
09.04 Varför finns politik  
09.04 Hur påverkar plastpåsar miljön  
09.04 Vad är blyerts gjort av     om svaretWikipedia har en mycket bättre artikel - inklusive referenser - än NE, se blyertspenna
09.01 Deduktiv och induktiv forskning  
 Visa mer vertical arrowsAugusti   10 (≈5.6%) svar med NE.
Augusti ------------------------------------ 10 (≈ 5.6%) svar mpng NE
2018.08.30 Är avocado en frukt eller en grönsak  
08.30 Har alla djur en blindtarm  
08.30 Myndighetsålder  
08.29 349 ledamöter  
08.22 Vilken är största fågel  
08.22 Hur är hjärnan uppbyggd  
08.16 Varför finns öknar i Argentina     om svaretLänk till blznd annat Wikipedia saknas öknar.
08.15 Tillåter allemansrätten mig att hugga i en sten     om svaretWikipedia har ett svar om allemansrätten med referenser.
08.10 Karolinska  
08.01 Vad är epik  
 Visa mer vertical arrowsJuli   2 (≈6%) svar med NE.
Juli ------------------------------------ 2 (≈ 6%) svar med NE
2018.07.22 Radikal rörelse i England på 1600-talet  
07.04 Vad betyder egentligen ordet populism     om svaretWikipedia har bättre svar om populism än NE som endast anger 2 referenser, från 1981.
 Visa mer vertical arrowsJuni   1 (≈0.2%) svar med NE.
Juni ------------------------------------ 1 (≈ 0.2%) svar med NE
2018.05.05 Ryssland, Tyskland 1917  
 Visa mer vertical arrowsMaj   2 (≈0.2%) svar med NE.
Maj ------------------------------------ 2 (≈0.2%) svar med NE
05.23 Kända antika grekiska konstverk  
05.03 Hur stort är Västmanland till ytan  
 Visa mer vertical arrowsApril   9 (≈2.5%) svar med NE.
April ------------------------------------ 9 (≈2.5%) svar med NE
04.27 Vilken är den kändaste varan i Blekinge  
04.24 Vanliga människor under upplysningstiden  
04.19 Hur länge levde mammutarna  
04.18 I vilka länder finns savann  
04.17 Hur många grundämnen finns det  
04.10 Varför förekommer kromosomerna i par  
04.10 Vad menas med växtförädling och djuravel  
04.08 Människans färgseende  
04.08 Vad är en rimlig volym för en jästcell  
 Visa mer vertical arrowsMars   12 (≈6.3%) svar med NE.
Mars ------------------------------------ 12 (≈6.3%) svar med NE
2018.03.28 Hur stort är Uppland till ytan  
03.28 Hur stort är Hälsingland  
03.27 Vad är en skyttegrav  
03.23 Hur länge kan en sköldpadda hålla andan  
03.23 Frågor om brunbjörnen  
03.22 Varför har man ben  
03.21 Hur många bor det i Barcelona  
03.20 Värmeutvidgning  
03.19 Vem är Isac Newton  
03.09 Skillnad mellan begreppen intension och konnotation  
03.08 Vad är en integrerad krets  
03.05 Människor på medeltiden  
 Visa mer vertical arrowsFebruari   11 (≈2.9%) svar med NE.
Februari ------------------------------------ 11 (≈2.9%) svar med NE
2018.02.28 Sturm und Drang  
02.22 Fakta om franska revolutionen och jasminrevolutionen  
02.22 Böcker om dysfunktionella familjer och en dysfunktionell uppväxt  
02.16 När blev Sverige ett land  
02.13 Varför är isbjörnar viktiga  
02.13 Hur förorenas luft och hur förorenat är Sverige  
02.13 Vad händer med luft när det är vakuum  
02.13 Hur gammal är illuminati  
02.11 Hur bor pingviner på Antarktis  
02.11 Vad händer om man bantar  
02.06 Hur definierar man musik  

Wikipedia som hjälpmedel och referens

Det är mycket vanligt att svaren i 'Bibblan svarar' innehåller länkar till Wikipedia. Detta är intressant då nästan inga folkbibliotek har med Wikipedia på sin sida om Databaser. I skolvärlden finns ett stort antal lärare som inte anser att det är godkänt för eleverna att referera till Wikipedia. 'Bibblan svarar' gör en annan och mer korrekt bedömning. Se till exempel 'Svar' 2018.07.17 på fråga om Wikipedias trovärdighet.

Idag är det 91 (31%) av 290 folkbibliotek som köper NE, en tjänst för vilken många folkbibliotek har dålig användarstatistik - se studie. Finns det folkbibliotek som sänder pengar till Wikipedia?

Om GDPR

GDPR svW. I en tidigare version av denna studie namngavs operatören i varje 'Svar'. Uppgiften är inte central och reglerna är ur ett GDPR-perspektiv oklara. Operatörernas namn anges nu inte längre, men hen framgår när man klickar på respektive fråga. Mer om mina forskningsmetoder och etik.

Diskussion

Sammanfattningen ovan visar att bibliotekarierna utmärkt väl kan besvara i princip alla frågor utan någon länk till NE:s betalsidor.

Men varför länkade man till NE? Den mest närliggande förklaringen är vana och att man inte tänkt på att alla inte har samma resurser tillgängliga. Man har inte aktuell information om att allt färre folkbibliotek köper NE-tjänsten. Men det är nog få som har en uppdaterad bild av NE.

Den intressanta artikeln 'Making doubt generative: rethinking the role of doubt in the research process' (Locke et al. 2008, ref.) tar upp frågan om att ny kunskap ofta startar med en form av konstruktivt tvivel, en undran. Detta gäller inte bara forskning utan til exempel också vilka källor en bibliotekarie använder och anser trovärdiga.

Frågan om denna och andra delstudiers påverkan diskuteras på sidan Relevans och impact.

I september hade en bibliotekarie i flera svar länkat till information bakom NE:s betalvägg. Efter mejl om denna studie uppdaterades alla svaren. "Självklart skall vi inte länka till material som ligger bakom betalvägg." (Citat ur mejl).

Liknande kommentarer har erhållits från flera andra bibliotekarier.

Kommer ledningen för 'Bibblan svarar' att officiellt införa riktlinjen att svaren enbart ska länka till fria tjänster? Frågan kommer att följas upp.


Folkbibliotekens tjänst 'Databaser' kan bli mycket bättre!

Analys av 78 folkbibliotek och ett konstruktivt förslag.

Studie av 'Nya uppslagsord i NE' (från mars - september 2018) visade att cirka 90% skrevs av NE:s redaktion och var korta - mindre än 1.500 tecken. Alla saknade författarinformation, datum och referenser.


Bibliotek och Artificiell intelligens (AI)

Microsoft har idag (minst) 5.000 personer som arbetar med alla aspekter av AI. För bara några få år sedan deklarerade Google att strategin nu var "Mobile first", vilket tvingade fram omprogrammering av miljarder webbsidor till det man kallar Responsive design. Nu säger Google att det är AI first - bloggpost 17 maj 2017 - "Making AI work for everyone" - av Sundar Pichai, VD Google.

Dagens informationssökning via Google och andra vägar kommer att bli mycket bättre. Den snabba utvecklingen inom Artificiell Intelligence (AI) kommer självklart att påverka hur människor söker och får svar på sina frågor. AI nämndes inte på konferensen i Malmö 2017, det kommer det att göra 2018 eller i varje fall 2019.

Vilken roll och plats kan 'Bibblan svarar' och folkbiblioteken som Kunskapscenter få i en AI-genomsyrad värld?

Publicerades: mars 2018.   Uppdaterad senast: den 5 oktober 2018Sidan ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/