6 sidor
vid utskrift

Analyser av uppslagsverket NE som tjänst

analyser av uppslagsverket NE

I punkterna  1  och  2  analyseras NE:s anspråk på att vara "främst" och baserat på "vetenskapliga principer". Punkterna  3  -  7  är en introduktion till sju delstudier om uppslagsverket NE och bolaget NE. Idag är uppslagsverk en tjänst, inte en produkt.

I en del studier har jag vid senare kontakter återfört data från tidigare och aktuella resultat. Läs mer om denna metod och dess vetenskapliga bakgrund.

1 Felaktig marknadsföring av uppslagsverket NE
NE säger sig vara "Sveriges främsta uppslagsverk". Kan ej styrkas. Se domslut.

2 NE sägs vara baserat på "vetenskapliga principer och värdeneutralitet"?
Bolaget säger inte vad de menar med detta. Låg transparens. Påståendet är inte korrekt.

3 Studie av NE:s prismodell, kostnad per sidvisning och statistikservice
Små bibliotek betalar upp till ≈20 gånger mer per invånare än stora. Dålig kundservice.

4 Studie av NE:s kunder bland bibliotek och kommuner
Analys av vilka folkbibliotek som har/inte har NE. Cirka 290 direktlänkar och tabeller.

5 Studier av författare och innehåll i uppslagsverket NE
A) Författarna till 5.000 artiklar  B) Författarna i 'Medicin'  C) Nya uppslagsord 2018.

6 Studie som jämför NE och Wikipedia - Sveriges första
Analys av HUR man kan jämföra och analys av 150 ord. Wikipedia är vinnare.

7 Studie av bolaget NE Nationalencyklopedin AB
Från uppslagsverk till läromedelsföretag. Vad betyder detta för uppslagsverket?

01 Felaktig marknadsföring av uppslagsverket NE

Bolaget NE har länge marknadsfört NE som "Sveriges främsta uppslagsverk, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet."

Källor: NE.se och i kommunavtal med bland andra Alingsås 24/8 2017, Huddinge 4/12 2016, Lycksele 2/1 2017 och Motala 21/12 2016

I en dom från Marknadsdomstolen (2013:14, ref) i en konflikt mellan två sightseeingbussbolag står ... [Ordet ”premier” torde framförallt uppfattas som ”främst”, vilket i sin tur får ses som mer eller mindre synonymt med ordet ”bäst"]

Bolaget som använde värdeordet "premier" ålades att vid hot om vite ta bort ordet i sin marknadsföring. Det är enligt Marknadsföringslagen säljaren som ska styrka att varan eller tjänsten har den mängd, kvalitet och andra utmärkande egenskaper man säger i sin marknadsföring. Hur skulle NE klara en sådan test utfrån hur bolsaget beskriver uppslagsverket och i jämförelse med Wikipedia?

Cirka 35% av uppslagsorden i NE - 2018 cirka 10%referens - är skrivna av de cirka 4.000 experter NE anger för att underbygga uppslagsverkets trovärdighet. Cirka 1.000 av dessa experter lever inte idag.

I ett avtal med BIBSAM, inköpsorganisation för universiteten m fl, säger bolaget NE att uppslagsverket totalt innehåller 540 000 artiklar, varav 189 000 långa, encyklopediska uppslagsord, skrivna av 4.000 experter ...

Analysen visar att bolaget NE troligen bryter mot Marknadsföringslagen då man inte skulle kunna styrka att uppslagsverket NE vare sig är "främst" eller "främst, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet". Det är nog en tidsfråga innan bolaget ändrar eller tvingas ändra dessa påståenden.

02 "Vetenskapliga principer" och värdeneutralitet i NE

I sin marknadsföring skriver bolaget NE om uppslagsverket NE att det är  "... baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet."  Textens syfte är att stärka uppslagsverkets referensstatus och att direkt eller indirekt hävda att NE är mer tillförlitligt än bland annat konkurrenten Wikipedia, vars kvalitetssystemB innehåller såväl höga referenskrav som det man kallar "Neutral Point of View" (NPOV).

På ne.se anges inte vad man menar med "vetenskapliga principer" utöver att många artiklar skrivits av experter.

Som utvecklas nedanreferens är cirka 65% - 2018 cirka 90% - av artiklarna skrivna av en icke namngiven person i NE:s redaktion.

Det är inte ovanligt att i de mest skilda sammanhang åberopa att något grundas i vetenskapliga resultat eller metoder. I motsats till vad många tror har den mesta "vetenskap" som publiceras, även mycket inom naturvetenskap, ett 'Bäst-före-datum'. Detta är ett av skälen till att transparens eller öppenhet är viktigt för att kunna göra en källkritisk granskning. Enligt modern vetenskapsteori är det inte korrekt att tro att det existerar en helt värdeneutral forskning. Värdegrunderna kan dock vara mer eller mindre tydliga och uttalade.

Att referera till 'vetenskapliga principer' är ett sätt att skapa det den franske sociologen Bourdieu kallar kulturellt kapital. Detta kan via en affärsmodell överföras till ett ekonomiskt kapital.

02.1  Några kriterier för vetenskaplighet

Vetenskaplighet är tydligare än NE:s tillämpning av "vetenskapliga principer".

De signerade artiklarna i NE är inte peer reviewed och de har ofta få eller inga referenser. Det finns ingen information om när en artikel skrevs eller eventuellt uppdaterades. Ingen information om författaren utöver namnet.

Analysen visar att NE:s anspråk på att vara "baserad på vetenskapliga principer" är oriktigt och vilseledande.

03 Bristande statistik och brister i statistiken

Studien redovisas i kapitlet 'NE-statistik och prismodell'.
I en studie som inleddes i september 2017 undersöktes i vilken omfattning folkbiblioteken använder statistik - och särskilt statistik om NE, för de som har NE - som underlag för sina beslut om val av Databaser.

Studien visade

03.1  Statistikens tillgänglighet - ett av flera citat

Fråga om NE-statistik för 2015 och 2016:  Det kan vi tyvärr inte svara på eftersom vi trots att vi efterfrågat det inte fått statistik från NE för de senaste åren. Men användningen gick ner redan tidigare och en gissning är att det sjunkit ytterligare de under år vi inte fått siffror. // 2017.10, Södertälje folkbibliotek. Årskostnad för NE 42.000 kr.

03.2  Användningen av NE på biblioteken sjunker mycket

Det är inte bara allt färre bibliotek som abonnerar på NE, utan användningen verkar också sjunka dramatiskt på många bibliotek.

03.3   Små folkbibliotek betalar upp till ≈20 gånger mer per invånare

Biblioteken köper ett abonnemang med uppslagsverket, ordböcker och några andra delar. Cirka 70% av de folkbibliotek som köpte NE-paketet hade det endast för användning biblioteket.

Se tabell som visar vad ett tjugotal bibliotek betalar.

04 Studier av uppslagsverkets kunder

Studierna redovisas i kapitlet 'NE-kunder: bibliotek och kommuner'.
I studien finns direktlänkar till alla 290 folkbiblioteks undersida om det som oftast kallas "Databaser". Över 100 avtal mellan bolaget NE och kommuner redovisas i en tabell med pris, kostnad per elev och avtalslängd.

I studien introduceras en diskssion om uppslagsverkets framtida roll i relation till bolagets läromedel.

Studierna visar att antalet folkbibliotek som köper NE-paketet minskar varje år. I två tabeller listas de som köper - aktuell uppgift 90 (31%) av 290 - eller inte köper NE-paketet för bibliotek.

Kommuner eller enskilda skolor köper hela eller delar av bolaget NE:s läromedelsenheter. Kostnaden per elev varierar mycket vilket missgynnar mindre kommuner. NE:s skäl för denna prismodell är oklar. Den speglar inte faktiska försäljnings- eller driftskostnader.

05 Studier av författare och innehåll i uppslagsverket NE

05.1  Analys av 5.000 artiklar i NE och deras författare

Studien redovisas i kapitlet 'Vem skriver i NE'.

Denna studie hade inte gått att göra idag på grund av minskande transparens i NE.

Studien visade att genomsnittsåldern för skribenterna år 2011 var c:a 70 år. ≈21% (20 personer) var avlidna.

05.2  Analys av alla 264 författare i NE i ämnet 'Medicin'

Studien redovisas i kapitlet 'Vem skriver i NE'.

Studien gjordes i januari 2019 och data erhölls via olika Online-sökningar.

Studien visade att genomsnittsåldern för namngivna författare var c:a 75 år. 30% av författarna var avlidna.

05.3  Nya uppslagsord i NE 2018

Studien redovisas i kapitlet 'Nya uppslagsord i NE' och omfattar perioden mars till och med december 2018.

Studien visade att cirka 90% av alla nya ord var utan författarnamn, var korta och att de mest handlade om aktuella musiker och politiker. Alla ord med något undantag saknade referenser.

05.4  Vilka uppslagsord finns egentligen i NE?

Vilket sökord man än skriver på Google får man alltid - ett flertal svar. På Wikipedia, inte minst engelska Wikipedia, får man mycket ofta ett svar.

Vad förväntar du dig om du söker på NE.se? Då NE inte är transparent om sitt innehåll vet man ganska lite vilka områden man anser sig täcka och inte täcka. NE skriver dock att uppslagsverket är indelat i sju övergripande ämnesområden: geografi och samhällskunskap, historia, religion och filosofi, idrott och sport, kultur, nöje och fritid, matematik, naturvetenskap och teknik, medicin samt språk.

Jag har gjort ett litet test inom IT-området.

2011 gick Google Chrome förbi Firefox som största webbläsare - aktuell statistik enW. Om Chrome stod inget på NE.se år 2011 och inte i september 2018. Vidare letade jag efter orden Firefox, Internet explorer och javascript. Allt utan resultat. Wikipedia var totalt överlägset. Se en mer omfattande jämförelse inom IT-området.

Testet visade att det inte finns anledning att leta efter något inom IT-området på NE.se. Volym och omfattning har betydelse.B Sannolikheten att få ett svar när man söker påverkar den generella användningen och nyttan.

06 Forskningsstudie som jämför NE och Wikipedia

Studien redovisas i kapitlet  Jämförelse NE och Wikipedia och är den första forskningsstudie som jämför dessa uppslagsverk. Först diskuteras HUR man kan jämföra bägge uppslagsverken och sedan jämförs 150 ord utifrån en rad faktorer. Vilka faktorer ska man inkludera eller exkludera?

Studien visade en modell för jämförelse mellan uppslagsverk och att Wikipedia är mer användbar och har högre trovärdighet än NE.

07Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB

Studien redovisas i kapitlet 'NE Nationalencyklopedin AB'.

NE Nationalencyklopedin AB med dotterbolag (bolaget NE) ingår i en privat koncern med verksamhet inom bland annat produktion och försäljning av vodka, heminredning och presentartiklar och matrecept med mera.

Bolaget NE har sedan Tönnessongruppens förvärv 1994 av förlaget Bra Böcker, som startade utgivningen av uppslagsverket, gått med sammanlagda förluster på cirka 600 miljoner kronor och visar efter några år av positiva resultat - tack vare en kraftig personalneddragning från 30 till 9 och höjda priser - åter röda siffror. Detta analyseras i kapitlet.

Studien visar att en transformation från ett 'uppslagsverksföretag' till ett läromedelsföretag är en mycket krävande omställning. Det är svårt att veta hur lång uthållighet koncernen har för bolaget NE:s expansion och framtiden för uppslagsverket NE diskuteras här.

Om relationen mellan uppslagverket och NE:s läromedel

Closed model - Johan Schlasberg

Bilden ovan visar NE:s slutna modell för kopplingen mellan bolagets läromedel och uppslagsverket. Man kan som visas i bilden nedan tänka sig en öppen modell där många olika och konkurrerande läromedel refererar till för alla öppna och fria tjänster för fördjupad information. Detta utvecklas i kapitlet 'Affärsmodeller för uppslagsverk'.

Open model - Johan Schlasberg

Uppdaterad den 9 januari 2019Sidan ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/