3 sidor
vid utskrift

BiBB är ett kunskapstorg och ett projekt
för ett fritt nytt uppslagsverk med signerade artiklar

 

kunskapstorget

[ På Kunskapstorget ] finns ett Bibliotek med 89 fria kunskapsresurser, 14 Stories om forskning. Q&A-tjänsten 'Fråga BiBB' har tusentals svar från många universitet. Uppslagsverket söker skribenter.

Mål och strategi för BiBB

01 Sajten BiBB.se är redan ett Kunskapstorg som växer.

02 BiBB får ett modernt och artikelsignerat uppslagsverk av en ny karaktär,

... men behövs ett nytt uppslagsverk? Vore bra, stora möjligheter - läs och hör av dig.

03 BiBB® bidrar till utveckling av universitetens och högskolornas samverkansuppgift

... och är på sikt tänkt att ägas av en ideell stiftelse där högskolor och universitet ingår

04 Vi kan lära av Store Norske Leksikon och andra för att göra något som liknar BiBB.

... SNL ägs av de norska universiteten och högskolorna och är fritt för alla.

05 Avhandlingen 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'JS

... är tänkt att stödja projektet BiBB och har många analyser och fakta.


BiBB som del i 'Tredje uppgiften' - Samverkansuppgiften

samverkansuppgiften

niversitet och högskolor ska enligt högskolelagen samverka med samhället och arbeta för att forskningsresultat kommer till nytta. Samverkansuppgiften har två facetter: Business och Bildning.

BiBB bidrar till Bildningsuppgiften genom att doktorander kan publicera artiklar i BiBB och få högskolepoäng för detta - Sverige har cirka 18.000 doktorander. BiBB blir också en publiceringsplattform för experter inom olika områden. Det kan finnas flera artiklar med samma "uppslagsord". Flerspråkig.

Läs mer om publicering i BiBB av sponsrade artiklar och uppslagsord ...

Referensstatus och kulturellt kapitalJS

vågrörelser. Bild johan schlasberg

Begreppet referensstatusJS används för att beskriva hur många ser på och värderar olika kunskapskällor. Frågan om trovärdig kunskap är mycket aktuell - och viktig. Uppslagsverk kan öka respekten för kunskap.

Bilden visar hur en referensstatus sprider sig neråt i en serie hierarkiska figurer. I verkligheten är denna spridning diffus och förändras ofta långsamt. Jag har gjort flera delstudierJS för att testa begreppet referensstatus. Trovärdighet kan ses som ett kulturellt kapital som kan bygga ekonomiskt kapital.

Vad bör man idag kräva av ett bra uppslagsverk?

Det måste vara transparent för att ha hög trovärdighet eller som en forskare på Harvard uttryckte det "Transparency is the new objectivity". I detta sammanhang betyder det bland annat lätt tillgänglig information om en artikels författare, om när en artikel skrevs och uppdaterades plus referenser. Ett uppslagsverk bör idag ha en hög "webbnivå" varmed avses sätt att använda de nya digitala möjligheterna. Ett exempel är fria Store Norske Leksikon som har hög webbnivå och hög transparens. Så får också BiBB.

Ett allmänt grundläggande uppslagsverk med signerade artiklar och hög transparens borde vara en fri tjänst för alla vilket också gör den likvärdig och lätt nåbar för alla. Att öka politikers, beslutsfattares och andras medvetenhet om detta är ett av målen med detta projekt.

Sökmotorer och Uppslagsverk

Google och Wikipedia är de internationellt ledande inom Sök och uppslagsverk. Det finns tre grundmodeller för uppslagsverk.

Uppslagsverk gör sökmotorer som Google bättre ...

Analyser av uppslagsverket NEJS

analyser av NE Nationalencyklopedin

Idag är uppslagsverk en tjänst,
förr var de en fysisk produkt.

Analyser av uppslagsverket NE i 7 punkter.JS
Om trovärdighet, referensstatus, nya uppslagsord, strategi, transparens (låg) och kunder med mera.

Se tabell med länkar: 90 (31%) av alla 290 folkbibliotek som 2018 har NE. Antalet minskar varje år. Uppslagsverket NE har ingen framtid som betaltjänst! feedback

Läsarkommentarer ... ( 32 )

Din allmänna synpunkt håller jag helt med om. För att göra sin verkan måste NE vara fritt tillgänglig. I konkurrensen med Wikipedia kommer den annars att stå sig slätt. // Sven-Eric Liedman, professor, idéhistoriker.

Tack för ditt brev. Lycka till i ditt fortsatta arbete som låter mycket intressant och bra. // Jan Björklund, utbildningsminister. (2011)

Om denna sajt och Johan Schlasberg

Sajten publicerade 2011, men konceptet BiBB presenterades 2007 i ett föredrag jag höll för bibliotekschefer i Skåne om morgondagens bibliotek.

Min doktorsavhandling i företagsekonomi 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'JS
är tänkt att stödja etableringen av BiBB®.

Publicerades: november 2011.   Uppdaterad senast: den 8 oktober 2018BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/