silhuetter

BiBB är ett Kunskapstorg
och ett projekt för ett uppslagsverk med signerade artiklar

BiBB är fritt och tänkt att på sikt ägas av en stiftelse - som
Store Norske Leksikon - där högskolor och universitet ingår

BiBBs Kunskapstorg

kunskapstorget

Innehållet i BiBBs uppslagsverk planeras komma från de 10.000+ doktorander som finns i Sverige och andra sakkunniga. Såväl signerade som osignerade artiklar kommer att finnas i BiBB.

Kunskapstorget har börjat ta form. Där finns ett antal Stories om forskning och introduktioner till Forskningsmiljöer och institutioner på universitet och högskolor, cirka 50 Forskningsbloggar, lista med mer än 40 fria Kunskapsresurser och en sida för Uppslagsord i BiBB.

Läs om Kunskapstorgets design och innehåll.

Mål och strategi för BiBB

01 BiBB har en innovativ modell för att samverka med universitet och högskolor

02 Ett nationellt uppslagsverk måste vara fritt

03 BiBB får ett modernt och artikelsignerat uppslagsverk

04 BiBB ägs på sikt av en ideell organisation

05 Läs mer om mål och strategi för att genomföra BiBB

Är Google, Wikipedia, NE och BiBB konkurrenter?

Google och Wikipedia är konkurrenter till NE, men det omvända gäller inte. Det finns tre grundmodeller för digitala uppslagsverk och de har olika affärsmodeller. NE, som är en betaltjänst och BiBB, som är fritt, har en artikelsignerad modell som är är olik sökmotor- och wikimodellerna.

Läs om konkurrens och modeller för uppslagsverk ...

Om innehållet i BiBB NE och Store Norske Leksikon

Vad bör man kräva av ett modernt digitalt uppslagsverk?

Uppslagsverk var förr en produkt, idag är de en tjänst. Det är viktigt att skilja mellan de faktorer som gäller för enskilda artiklar och de för ett uppslagsverk som helhet. I en tabell visas att Store Norske Leksikon kan anses vara ett modernt uppslagsverk, att BiBB har som mål att bli det, men att NE inte är det enligt angivna kriterier.

BiBB blir en öppen publiceringsplattform där experter inom olika områden kan publicera artiklar.

5.000 artiklar i NE analyserades 2011. Författarna (95 st.) var i genomsnitt ~70 år och 21% levde inte. Se analys av 5.000 NE-artiklar.

Universitetens och högskolornas samverkansuppgift och BiBB

samverkansuppgiften

Universitet och högskolor ska enligt högskolelagen samverka med samhället och arbeta med att forskningsresultat kommer till nytta. Denna uppgift som har en brokig historia och ibland kallas för sitt tidigare namn "Tredje uppgiften" har två facetter: Business och Bildning.

Läs mer om högskolans samverkansuppgift och BiBB ...

BiBB bidrar till att lösa Bildningsdialogen genom att doktorander som en del i sin utbildning kan skriva artiklar - som ger högskolepoäng - för BiBB.

Läs mer om hur artiklar i BiBB ger högskolepoäng ...

Varför abonnerar bibliotek och skolor på NE?

utvärdering av NE Nationalencyklopedin

Ett skäl är att uppslagsverket NE fortfarande har relativt hög referensstatus.

Biblioteken abonnerar nästan enbart på uppslagsverket NE och några ordböcker, kommuner och skolor på hela NE:s läromedelspaket.  ≈430.000 elever i kommunala skolor har inte tillgång till NE:s uppslagsverk och antalet abonnenter bland kommuner, skolor, bibliotek och privatpersoner är minskande. För att ge beslutsfattare och andra lite beslutsstöd finns här en guide med 7 faktorer för utvärdering av NE.

Se om din kommun eller ditt bibliotek finns på listan
över vad ~281 av dessa betalar för att abonnera på NE
och de ~298 stycken som inte abonnerar på NE.

informationssök

Bland delmålen i BiBB-projektet ingår att försöka inspirera folkbiblioteken att ändra sin syn på Databaser och förslagsvis kalla tjänsten Informationssök(ning). Där kan man utöver de databaser man betalar för presentera fria databaser, andra fria resurser som t ex ordböcker, Wikipedia och bibliotekens egen Bibblan guidar med länkar till 700 fria databaser. Man kan också presentera bibliotekets service för att hjälpa besökarna - fysiska och externa - att bli bättre på sök och källkritik.

Uppdatering 2016.10.19: Min forskningsstudie, som baseras på en analys av hur man kan jämföra uppslagsverk och en jämförelse av 150 uppslagsord, visar att Wikpedia är en mer användbar, tillförlitlig och modern tjänst än uppslagsverket NE.

NE är mest ett skolverktyg - Wikipedia är för alltid

användning av NE

Att lära eleverna se källkritiskt på Google, Wikipedia, NE och andra källor är bra. Skolan ska också förbereda eleverna för livet efter skolan, men endast ett fåtal kommer att använda NE som vuxna. NE:s uppslagsverk är för många endast ett skolverktyg - dessutom går  ≈430.000 elever i kommunala skolor där man valt bort NE.

Läs mer om NE och Wikipedia i skolan ...

Vem ska vi lära av?

inspiration

På resan mot ett riktigt bra BiBB är det viktigt att lära och inspireras av andras insikter och kunskapsresurser i världen, media-landskapets omvandling och forskare inom flera områden. Och av den outtröttlige Diderot, skaparen av den stora franska Encyklopedin på 1700-talet.

I Sverige är likvärdighet ett honnörsord som vi ofta använder om både skola och vård. Samhällets digitalisering ger en del av befolkningen extra favörer som är omöjliga eller svåra att utjämna. Utmaningen är att göra det som är möjligt. Ett enkelt exempel är tillgången till ett modernt uppslagsverk baserat på signerade artiklar. Endast när detta är lika fritt som Google och Wikipedia är det en rimligt likvärdig kunskapskälla.

Läs mer om vidgat vetande ...

Vad vill ägaren av bolaget NE?

paketförsäljning

Om Uppslagsverket NE hade varit en fri tjänst hade alla elever, studenter och kunskapsintresserade fått en mycket mer likvärdig kunskapstjänst än idag. Man kan tänka sig, och hopppas, att ägaren en dag väljer olika strategier för uppslagsverket NE och läromedelsföretaget NE. För skolor och kommuner är NE:s uppslagsverk inlåst i bolagets Paketstrategi.

Bolaget NE Nationalencyklopedin AB ingår i en stor stor koncern som är aktiv inom ett flertal mycket olika områden. Man har insett (källa: NE:s ledning) att det inte går att separat sälja ett uppslagsverk som NE länge till, men hoppas att NE har tillräcklig referensstatus och styrka i varumärket för att ge bolaget tid att bli ett läromedelsföretag.

Läs mer om strategi och radikal omvandling ...

Läsarkommentarer (26)

feedback

Din allmänna synpunkt håller jag helt med om. För att göra sin verkan måste NE vara fritt tillgänglig. I konkurrensen med Wikipedia kommer den annars att stå sig slätt. (Sven-Eric Liedman, professor, idéhistoriker).

Se fler läsarkommentarer om BiBB och NE ...

Om denna sajt

Detta projekt publicerades första gången i november 2011. Det började dock redan 2007 med mitt föredrag för region Skånes bibliotekschefer om morgondagens bibliotek.

Min kommande doktorsavhandling "Affärsmodeller för uppslagsverk och kunskapstorget BiBB" - i företagsekonomi vid Lunds universitet - är en del i ett projekt för att bidra till genomförandet av BiBB.

Mer om denna sajt och mina kontakter med bolaget NE ...BiBB är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt modernt uppslagsverk.

Denna sida uppdaterades: 16 januari 2017.